Verblijfsvergunning

Let op : Binnen het toepassingsgebied van de immigratiewet van 6458, artikel nr: 31-1 (e) (Toeristische verblijfsvergunning), kunnen buitenlanders die hun verblijfsvergunning al 1 jaar eerder voor toeristische doeleinden hebben verkregen, hun verblijfsvergunning niet kunnen verlengen van 01.01.2020, in het geval dat het doel van het verblijf hetzelfde blijft.

Het Turkse stelsel van verblijfsvergunningen valt onder de wet inzake vreemdelingen en internationale bescherming (wet nr: 6458, vastgesteld op 11.04.2013). In overeenstemming met het besluit van de Raad van Ministers van 10.10.2011, nr: 2011/2306, vanaf 1 februari 2012, mag de totale verblijfsduur van buitenlanders die Turkije bezoeken als toeristen niet langer zijn dan 90 dagen in een periode van 180 dagen. Buitenlanders die van plan zijn langer dan genoemde periode in Turkije te verblijven (90 dagen in een periode van 180 dagen), moeten een verblijfsvergunning aanvragen. Lees verder

DE DUUR VAN HET VERBLIJF MAG 90 DAGEN NIET OVERSCHRIJDEN

Volgens bovengenoemd besluit van de Raad van Ministers, als hun visumvrijstellingsperiode of duur van het visum voldoende is, mogen buitenlandse bezoekers zonder verblijfsvergunning maximaal 90 dagen (opeenvolgend of afzonderlijk) verblijven in een periode van 180 dagen voorafgaand aan hun vertrek. Na 90 dagen moeten buitenlandse bezoekers een verblijfsvergunning aanvragen om in Turkije te blijven. Als de visumvrijstellingsperiode of de duur van het visum korter is dan 90 dagen, kunnen buitenlandse bezoekers deze periode tot 90 dagen verlengen in Turkije.

DE 180 DAGENPERIODE WORDT RETROSPECTIEF AANGENOMEN

Bij de berekening van de limiet van 180 dagen is wetnr. 5683 stelt dat het buitenlandse bezoekers niet is toegestaan ​​om 90 dagen te overschrijden binnen 180 dagen na hun VERTREKdatum . Dit betekent dat buitenlandse bezoekers bij de berekening van de verblijfsduur in Turkije achteruit moeten kijken vanaf hun huidige punt of vanaf de dag van vertrek .

180 dagen

VERBLIJFVERGUNNING TOEPASSINGEN

Momenteel worden aanvragen voor verblijfsvergunningen rechtstreeks bij het nieuw opgerichte Directoraat-generaal migratiebeheer ingediend via het online systeem. U kunt de Wet op vreemdelingen en internationale bescherming raadplegen voor gedetailleerde informatie over de aanvraagprocedure voor de verblijfsvergunning, de verschillende soorten verblijfsvergunningen en de verlengingsaanvragen.

Verlengingsaanvragen voor verblijfsvergunningen kunnen online worden ingediend binnen 60 dagen vóór en in alle omstandigheden vóór de vervaldatum van de verblijfsvergunning. Na de verlengingsaanvraag ontvangen de aanvragers een document dat geen administratieve kosten kent. Tijdens de evaluatieperiode van de verlenging zullen buitenlanders dit document gebruiken om legaal in Turkije te blijven wonen.

Hoewel is onderstreept dat vanaf 01.01.2015 aanvragen voor een eerste verblijfsvergunning zullen worden ingediend via de Turkse consulaten, tot nader bericht van het algemeen directoraat voor migratiebeheer, kunnen eerste aanvragen voor een verblijfsvergunning ook binnen Turkije worden ingediend via de lokale kantoren van het directoraat-generaal van migratiebeheer.

Vanaf 18 mei 2015 werden verblijfsvergunningaanvragen geaccepteerd door het E-Residence-systeem dat was opgestart door Directoraat-generaal Migratiebeheer. Lees verder

Voor de eerste aanvragen en aanvragen voor overdracht moeten buitenlandse aanvragers het online formulier invullen en een afspraak krijgen bij het dichtstbijzijnde kantoor van Directoraat-generaal Migratiebeheer via het "Central Appointment System". Na het invullen van het formulier toont het systeem automatisch het adres van het dichtstbijzijnde DGMM-kantoor en de lijst met de vereiste documenten, berekent het de aanvraag- en kaartkosten en stelt het ook de beschikbare data en tijden voor de afspraak in. Buitenlandse aanvragers kunnen legaal in Turkije verblijven met het aanvraagformulier tot de afspraakdatum. Het hebben van een afspraak geeft echter geen recht om Turkije binnen te komen of te verlaten. Zodra de aanvraag op de aanvraagdatum is ingediend en nadat ze het verblijfsdocument hebben aangevraagd en afgestempeld, kunnen buitenlanders binnen 15 dagen Turkije verlaten en opnieuw binnenkomen.

Om het aanvraagformulier te starten, vraagt ​​het systeem om een ​​mobiel nummer of e-mail. Zodra u verificatiecode per e-mail of sms ontvangt, kunt u doorgaan met uw aanvraagformulier.

Zodra u klaar bent met het invullen van het aanvraagformulier, is de volgende stap het maken van een afspraak. Voor buitenlanders die in Istanbul wonen, worden de datum en tijd van de afspraak automatisch door het systeem opgegeven. Buitenlanders die in andere provincies wonen, kunnen zelf de datum en tijd van de afspraak kiezen.

Nadat u de datum van de afspraak hebt gekozen, berekent het systeem automatisch de kosten voor uw verblijfsvergunning, die kunnen worden betaald met een creditcard of bij de belastingdienst van uw provincie.

Bovendien hebben buitenlanders de mogelijkheid om het aanvraagformulier te annuleren.

Een typisch aanvraagformulier voor een verblijfsvergunning voor korte termijn bevat de volgende delen.

 • Individuele informatie
 • Reisdocumentinformatie
 • Permanent adres en contactgegevens
 • Informatie over de plaats van opleiding en werk
 • Informatie over hoofdadres en contact in Turkije
 • Informatie over verblijfsvergunning
 • Informatie over kennisgeving

Aanvragen voor verlenging worden ook gedaan via het e-residence systeem. Aanvragers moeten soortgelijke formulieren invullen en de vereiste documenten samen met het aanvraagformulier en betalingsbewijzen binnen 5 werkdagen naar het dichtstbijzijnde DGMM-kantoor sturen . Na het invullen van het aanvraagformulier, wordt een aanvraagdocument voor verblijfsvergunning door het systeem geproduceerd. Buitenlandse aanvragers mogen legaal in het land verblijven en het aanvraagdocument als verblijfsvergunning gebruiken tot de procedures voor verblijfsvergunning zijn voltooid, maar dit document geeft niet het recht om het land binnen te komen of te verlaten.

VERBLIJF VERGUNNING KOSTEN

Meestal zijn de kosten voor verblijfsvergunningen de som van drie verschillende kosten: de kosten voor de verblijfsvergunningkaart, de verblijfsvergunning en de visumvergoeding voor één binnenkomst. De verblijfsvergunningstoeslag kan echter variëren volgens het wederkerigheidsbeginsel en de nationaliteit van buitenlanders, aangezien bepaalde nationaliteiten zijn vrijgesteld van de eenmalige visumkosten en voor die nationaliteiten een ander bedrag aan vergunningrechten gelden. In overeenstemming met de openbare kennisgeving van kosten die is gepubliceerd in het staatsblad (nr: 29221 30 dec 2014) is het tarief voor de werk- en verblijfsvergunning bijgewerkt. Ga naar de pagina Toestemkosten voor meer informatie.

SOORTEN VERBLIJFSVERGUNNINGEN EN VEREISTE DOCUMENTEN

Wet nr. 6458 inzake vreemdelingen en internationale bescherming specificeert zes hoofdsoorten verblijfsvergunningen.

 • (i) Kort verblijfsvergunning,
 • (ii) Familie verblijfsvergunning,
 • (iii) Verblijfsvergunning voor studenten
 • (iv) Langdurige verblijfsvergunning
 • (v) Humanitaire verblijfsvergunning
 • (vi) Verblijfsvergunningen voor de slachtoffers van mensenhandel

Houd er rekening mee dat alle verschillende categorieën verschillende aanvraagprocedures kunnen hebben en mogelijk verschillende vereiste documenten hebben. Hoewel Expat Guide Turkije grote zorg heeft besteed aan het samenstellen van de inhoud van deze pagina, kunnen wij niet garanderen dat alle informatie juist en volledig is. Turkse autoriteiten kunnen om aanvullende informatie en documenten vragen. Bovendien kunnen aanvragen voor verblijfsvergunningen worden afgewezen bij gebrek aan het juiste type visum. De volgende informatie is alleen voor informatieve doeleinden. Raadpleeg het dichtstbijzijnde lokale kantoor van Directoraat-generaal Migratiebeheer of goc.gov.tr voor gedetailleerde informatie.

Voor alle soorten toepassingen zijn de volgende vereisten essentieel.

 • Het is verplicht om een ​​paspoort of een document te hebben dat een paspoort vervangt dat ten minste 60 dagen langer is dan de gevraagde verblijfsvergunningperiode.
 • Een foto moet binnen de laatste 6 maanden worden genomen (frontaal, duidelijk gezicht, op een manier die de vreemdeling gemakkelijk kan herkennen) met een witte achtergrond en biometrisch.
 • In gevallen waarin paspoortinformatie niet in Latijnse letters is geschreven, wordt ook een beëdigde vertaling door een beëdigd vertaler of officiële autoriteiten aan de aanvraag toegevoegd.
 • Als de voor- en achternaam niet afzonderlijk in het paspoort zijn geschreven, is het vereist dat u een document van uw eigen landvertegenwoordigers overlegt dat de identiteitsinformatie duidelijk aan de administratie toont.
 • Voor buitenlandse minderjarigen kan een geboorteakte worden aangevraagd.
 • In gevallen waarin de betrokken persoon jonger is dan 18 jaar, wordt een instemmingsakte afgegeven door zijn / haar moeder / vader die in het buitenland woont of door een wettelijke vertegenwoordiger of door een in Turkije erkende natuurlijke / rechtspersoon of entiteit.

1. VERBLIJF OP KORTE TERMIJN

Korte verblijfsvergunningen worden verleend in overeenstemming met het bezoekdoel van de buitenlanders. Kortlopende verblijfsvergunningen worden maximaal één jaar afgegeven. Een verblijfsvergunning voor korte termijn kan worden verleend voor de hieronder genoemde buitenlanders die geschikte verblijfsvoorwaarden in Turkije hebben. Het is van essentieel belang dat buitenlandse aanvragers een paspoort hebben dat ten minste 60 dagen geldig is na de gevraagde verblijfsvergunningperiode. Bovendien kunnen buitenlanders worden gevraagd om een ​​strafblad uit hun thuisland te verstrekken als de Turkse autoriteiten dit noodzakelijk achten.

 • (a) Buitenlanders die naar Turkije komen voor wetenschappelijk onderzoek.
 • (b) Buitenlanders die onroerend goed in Turkije bezitten.
 • (c) Buitenlanders die naar Turkije komen voor zakelijke relaties of het openen van een bedrijf.

"Hoe krijg ik een verblijfsvergunning voor kort verblijf op basis van een zakenvisum?"

De buitenlanders die Turkije binnenkomen op basis van zaken en willen hier langer verblijven, hebben recht op een verblijfsvergunning voor korte duur. De vreemdeling moet echter goedkeuren dat zijn doel alleen verband houdt met het meten van de potentiële markt. Buitenlandse natie zou een verblijfsvergunning van één jaar kunnen krijgen na het voldoen aan de criteria van het immigratiekantoor. Allereerst moet de buitenlander een uitnodigingsbrief en andere notariële bedrijfsdocumenten indienen. Pas na het verstrekken van deze documenten kan hij een verblijfsvergunning voor kort verblijf krijgen.

Hier is de lijst met vereiste documenten die als İmmigration office moeten worden verstrekt

 1. uitnodigingsbrief
 2. notariële verklaring van handtekeningen
 3. notarieel handelsregisterblad
 4. Activiteiten certificaat

Met de verblijfsvergunningkaart voor abovementie kunt u de marktvraag evalueren en zaken doen in Turkije.

 • (d) Buitenlanders die naar Turkije komen voor nascholing
 • (e) Buitenlanders die naar Turkije komen als onderdeel van internationale uitwisselingsprogramma's voor studenten of in overeenstemming met internationale overeenkomsten waarin Turkije partij is.
 • (f) Buitenlanders die voor toeristische doeleinden naar Turkije komen.
 • (g) Buitenlanders die naar Turkije komen voor medische behandeling, behalve degenen wier ziekte een bedreiging voor de volksgezondheid kan vormen.
 • (h) Buitenlanders die in Turkije moeten blijven vanwege verzoeken of beslissingen van gerechtelijke of administratieve instanties.
 • (i) Buitenlanders die overgang van gezinsvergunning naar kort verblijfsvergunning aanvragen.
 • (j) Buitenlanders die naar Turkije komen om Turkse taalcursussen te volgen, kunnen maximaal twee keer een verblijfsvergunning voor kort verblijf krijgen.
 • (k) Buitenlanders die naar Turkije komen voor opleiding, onderzoek, stage of stage via Turkse openbare instellingen kunnen maximaal één keer en niet langer dan een jaar een verblijfsvergunning voor kort verblijf krijgen.

In het geval dat u binnen een jaar langer dan 120 dagen buiten Turkije verblijft, kunnen verblijfsvergunningen op korte termijn worden geannuleerd. Aanvragen van buitenlanders die worden onderworpen aan beslissingen tot uitzetting of een inreisverbod worden afgewezen.

VERBLIJFVERGUNNING VOOR WETENSCHAPPELIJK / ACADEMISCH ONDERZOEK;

 • Aanvraagformulier verblijfsvergunning. (Ook belastingnummer verkregen van belastingkantoor)
 • 4 pasfoto's.
 • Origineel paspoort en fotokopieën van de volgende pagina's van het paspoort: de pagina met de foto van de aanvrager, de pagina die bij de laatste invoer is gestempeld, de pagina met de geldigheid en de vervaldatums van het paspoort.
 • Een officiële brief waarin onderzoek van het instituut wordt bevestigd dat de buitenlander wetenschappelijk / academisch onderzoek zal verrichten <
 • Indien beschikbaar, verblijfsvergunning verlopen
 • Geldige ziektekostenverzekering (een van de volgende ziektekostenverzekeringen is voldoende)
  • * Het document dat het mogelijk maakt om te profiteren van de gezondheidsdiensten in Turkije in het kader van bilaterale socialezekerheidsovereenkomsten
  • * Het autorisatiecertificaat ontvangen van de socialezekerheidsinstelling
  • * Bewijs van aanvraag van een algemene ziekteverzekering bij de socialezekerheidsinstelling
  • * Private ziektekostenverzekering compatibel met circulaire kennisgeving nr. 9 van 06.06.2014.

VERBLIJFVERGUNNING VOOR BUITENLANDERS DIE ONROERENDE GOEDEREN IN TURKIJE BEZITTEN

 • Aanvraagformulier verblijfsvergunning. (Ook belastingnummer verkregen van belastingkantoor)
 • 4 pasfoto's.
 • Origineel paspoort en fotokopieën van de volgende pagina's van het paspoort: de pagina met de foto van de aanvrager, de pagina die bij de laatste invoer is gestempeld, de pagina met de geldigheid en de vervaldatums van het paspoort.
 • Indien beschikbaar, verblijfsvergunning verlopen.
 • Een bankafschrift dat het bestaan ​​van een bedrag van USD 1000 voor elke maand bevestigt. (Neem contact op met het lokale kantoor van Directorate of Migration Management. Dit bedrag kan van stad tot stad verschillen)
 • Originele eigendomsbewijs en zijn fotokopie
 • Een brief van het plaatselijke kadaster die aangeeft dat de akte actueel is.
 • Geldige ziektekostenverzekering (een van de volgende ziektekostenverzekeringen is voldoende)
  • * Het document dat het mogelijk maakt om te profiteren van de gezondheidsdiensten in Turkije in het kader van bilaterale socialezekerheidsovereenkomsten
  • * Het autorisatiecertificaat ontvangen van de socialezekerheidsinstelling
  • * Bewijs van aanvraag van een algemene ziekteverzekering bij de socialezekerheidsinstelling
  • * Private ziektekostenverzekering compatibel met circulaire kennisgeving nr. 9 van 06.06.2014.

VERBLIJFVERGUNNING VOOR BUITENLANDERS DIE NAAR TURKIJE KOMEN VOOR ZAKELIJKE BETREKKINGEN OF HET OPENEN VAN ZAKEN.

 • Aanvraagformulier verblijfsvergunning. (Ook belastingnummer verkregen van belastingkantoor)
 • 4 pasfoto's.
 • Origineel paspoort en fotokopieën van de volgende pagina's van het paspoort: de pagina met de foto van de aanvrager, de pagina die bij de laatste invoer is gestempeld, de pagina met de geldigheid en de vervaldatums van het paspoort.
 • Indien beschikbaar, verblijfsvergunning verlopen.
 • Juiste type visum verkregen van Turkse consulaten (visum voor zakelijke bezoekers)
 • Het Turkse handelsregister van het bedrijf met vermelding van de meest recente kapitaal- en aandeelhoudersstructuur van de organisatie (moet origineel en notarieel zijn)
 • Commercieel activiteitencertificaat van bedrijf (moet origineel en notarieel zijn)
 • Handtekening circulaire van bedrijf (moet origineel en notarieel zijn)
 • Geldig belastingcertificaat van bedrijf (moet origineel en notarieel zijn)

 • Bewijs van inkomen
 • Geldige ziektekostenverzekering (een van de volgende ziektekostenverzekeringen is voldoende)
  • * Het document dat het mogelijk maakt om te profiteren van de gezondheidsdiensten in Turkije in het kader van bilaterale socialezekerheidsovereenkomsten
  • * Het autorisatiecertificaat ontvangen van de socialezekerheidsinstelling
  • * Bewijs van aanvraag van een algemene ziekteverzekering bij de socialezekerheidsinstelling
  • * Private ziektekostenverzekering compatibel met circulaire kennisgeving nr. 9 van 06.06.2014.

VERBLIJFVERGUNNING VOOR BUITENLANDERS DIE NAAR TURKIJE KOMEN VOOR IN-SERVICE-TRAINING

 • Aanvraagformulier verblijfsvergunning. (Ook belastingnummer verkregen van belastingkantoor)
 • 4 pasfoto's.
 • Origineel paspoort en fotokopieën van de volgende pagina's van het paspoort: de pagina met de foto van de aanvrager, de pagina die bij de laatste invoer is gestempeld, de pagina met de geldigheid en de vervaldatums van het paspoort.
 • Indien beschikbaar, verblijfsvergunning verlopen.
 • Officieel document ter bevestiging van bijscholing verkregen van Turkse instellingen

VERBLIJFVERGUNNING VOOR BUITENLANDERS DIE NAAR TURKIJE KOMEN ALS ONDERDEEL VAN INTERNATIONALE STUDENTENWISSELPROGRAMMA'S OF IN LIJN MET INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN WAARIN TURKIJE ALS PARTIJ IS.

 • Aanvraagformulier verblijfsvergunning. (Ook belastingnummer verkregen van belastingkantoor)
 • 4 pasfoto's.
 • Origineel paspoort en fotokopieën van de volgende pagina's van het paspoort: de pagina met de foto van de aanvrager, de pagina die bij de laatste invoer is gestempeld, de pagina met de geldigheid en de vervaldatums van het paspoort.
 • Indien beschikbaar, verblijfsvergunning verlopen.
 • Juiste type visum verkregen van Turkse consulaten (studentenvisum)
 • Acceptatiebrief (moet Erasmus Exchange-programma aangeven)
 • Geldige ziektekostenverzekering (een van de volgende ziektekostenverzekeringen is voldoende)
  • * Het document dat het mogelijk maakt om te profiteren van de gezondheidsdiensten in Turkije in het kader van bilaterale socialezekerheidsovereenkomsten
  • * Het autorisatiecertificaat ontvangen van de socialezekerheidsinstelling
  • * Bewijs van aanvraag van een algemene ziekteverzekering bij de socialezekerheidsinstelling
  • * Private ziektekostenverzekering compatibel met circulaire kennisgeving nr. 9 van 06.06.2014.

VERBLIJFVERGUNNING VOOR TOERISTISCHE DOELEINDEN

Buitenlandse bezoekers zonder verblijfsvergunning mogen maximaal 90 dagen (opeenvolgend of afzonderlijk) in een periode van 180 dagen voorafgaand aan hun vertrek in Turkije verblijven. Na 90 dagen moeten buitenlandse bezoekers een verblijfsvergunning aanvragen om in Turkije te blijven.

 • Aanvraagformulier verblijfsvergunning. (Ook belastingnummer verkregen van belastingkantoor)
 • 4 pasfoto's.
 • Origineel paspoort en fotokopieën van de volgende pagina's van het paspoort: de pagina met de foto van de aanvrager, de pagina die bij de laatste invoer is gestempeld, de pagina met de geldigheid en de vervaldatums van het paspoort.
 • Een bankafschrift dat het bestaan ​​van een bedrag van USD 1000 voor elke maand bevestigt. (Neem contact op met het lokale kantoor van Directorate of Migration Management. Dit bedrag kan van stad tot stad verschillen)
 • Indien beschikbaar, verblijfsvergunning verlopen.
 • Geldige ziektekostenverzekering (een van de volgende ziektekostenverzekeringen is voldoende)
 • * Het document dat het mogelijk maakt om te profiteren van de gezondheidsdiensten in Turkije in het kader van bilaterale socialezekerheidsovereenkomsten
 • * Het autorisatiecertificaat ontvangen van de socialezekerheidsinstelling
 • * Bewijs van aanvraag van een algemene ziekteverzekering bij de socialezekerheidsinstelling
 • * Private ziektekostenverzekering compatibel met circulaire kennisgeving nr. 9 van 06.06.2014.
 • Bewijs van woonadres (huurovereenkomst, reserveringsdocument of petitiebrief van Turkse burger die buitenlandse bezoeker in zijn / haar woonadres onderbrengt) Huurovereenkomst moet worden gelegaliseerd en de originele eigendomsakte moet worden bijgevoegd.

VERBLIJFVERGUNNING VOOR BUITENLANDERS DIE KOMEN NAAR TURKIJE VOOR MEDISCHE BEHANDELING BEHALVE VOOR DIE WAARVAN DE GEZONDHEID EEN GEVAAR VOOR DE OPENBARE GEZONDHEID KAN VEROORZAKEN.

 • Aanvraagformulier verblijfsvergunning. (Ook belastingnummer verkregen van belastingkantoor)
 • 4 pasfoto's.
 • Origineel paspoort en fotokopieën van de volgende pagina's van het paspoort: de pagina met de foto van de aanvrager, de pagina die bij de laatste invoer is gestempeld, de pagina met de geldigheid en de vervaldatums van het paspoort.
 • Indien beschikbaar, verblijfsvergunning verlopen.
 • Geldige ziektekostenverzekering (een van de volgende ziektekostenverzekeringen is voldoende)
 • * Het document dat het mogelijk maakt om te profiteren van de gezondheidsdiensten in Turkije in het kader van bilaterale socialezekerheidsovereenkomsten
 • * Het autorisatiecertificaat ontvangen van de socialezekerheidsinstelling
 • * Bewijs van aanvraag van een algemene ziekteverzekering bij de socialezekerheidsinstelling
 • * Private ziektekostenverzekering compatibel met circulaire kennisgeving nr. 9 van 06.06.2014.
 • Artsenrapport dat medische behandeling aangeeft.

VERBLIJFVERGUNNING VOOR BUITENLANDERS DIE IN TURKIJE MOETEN BLIJVEN DOOR VERZOEKEN OF BESLISSINGEN VAN RECHTERLIJKE OF ADMINİSTRATIEVE INSTANTIES

 • Aanvraagformulier verblijfsvergunning. (Ook belastingnummer verkregen van belastingkantoor)
 • 4 pasfoto's.
 • Origineel paspoort en fotokopieën van de volgende pagina's van het paspoort: de pagina met de foto van de aanvrager, de pagina die bij de laatste invoer is gestempeld, de pagina met de geldigheid en de vervaldatums van het paspoort.
 • Indien beschikbaar, verblijfsvergunning verlopen.
 • Geldige ziektekostenverzekering (een van de volgende ziektekostenverzekeringen is voldoende)
 • * Het document dat het mogelijk maakt om te profiteren van de gezondheidsdiensten in Turkije in het kader van bilaterale socialezekerheidsovereenkomsten
 • * Het autorisatiecertificaat ontvangen van de socialezekerheidsinstelling
 • * Bewijs van aanvraag van een algemene ziekteverzekering bij de socialezekerheidsinstelling
 • * Private ziektekostenverzekering compatibel met circulaire kennisgeving nr. 9 van 06.06.2014.
 • Gerechtelijk bevel verkregen van gerechtelijke instanties.

VERBLIJFSVERGUNNING VOOR BUITENLANDERS DIE OVERGANG ZOEKEN VAN FAMILIEVERBLIJFSVERGUNNING NAAR VERBLIJFVERBLIJF OP KORTE TERMIJN.

 • Aanvraagformulier verblijfsvergunning. (Ook belastingnummer verkregen van belastingkantoor)
 • 4 pasfoto's.
 • Origineel paspoort en fotokopieën van de volgende pagina's van het paspoort: de pagina met de foto van de aanvrager, de pagina die bij de laatste invoer is gestempeld, de pagina met de geldigheid en de vervaldatums van het paspoort.
 • Een bankafschrift dat het bestaan ​​van een bedrag van USD 1000 voor elke maand bevestigt. (Neem contact op met het lokale kantoor van Directorate of Migration Management. Dit bedrag kan van stad tot stad verschillen)
 • Indien beschikbaar, verblijfsvergunning verlopen.
 • Geldige ziektekostenverzekering (een van de volgende ziektekostenverzekeringen is voldoende)
 • * Het document dat het mogelijk maakt om te profiteren van de gezondheidsdiensten in Turkije in het kader van bilaterale socialezekerheidsovereenkomsten
 • * Het autorisatiecertificaat ontvangen van de socialezekerheidsinstelling
 • * Bewijs van aanvraag van een algemene ziekteverzekering bij de socialezekerheidsinstelling
 • * Private ziektekostenverzekering compatibel met circulaire kennisgeving nr. 9 van 06.06.2014.
 • Bewijs van woonadres (huurovereenkomst, reserveringsdocument of petitiebrief van Turkse burger die buitenlandse bezoeker in zijn / haar woonadres onderbrengt) Huurovereenkomst moet worden gelegaliseerd en de originele eigendomsakte moet worden bijgevoegd.

VERBLIJFSVERGUNNING VOOR BUITENLANDERS DIE KOMEN NAAR TURKIJE TURKSE TAALCURSUSSEN BIJWONEN

Buitenlanders die naar Turkije komen om Turkse taalcursussen te volgen, kunnen maximaal twee keer een verblijfsvergunning voor kort verblijf krijgen.

 • Aanvraagformulier verblijfsvergunning. (Ook belastingnummer verkregen van belastingkantoor)
 • 4 pasfoto's.
 • Origineel paspoort en fotokopieën van de volgende pagina's van het paspoort: de pagina met de foto van de aanvrager, de pagina die bij de laatste invoer is gestempeld, de pagina met de geldigheid en de vervaldatums van het paspoort.
 • Indien beschikbaar, verblijfsvergunning verlopen.
 • Studentencertificaat verkregen van Turkse taalcursussen
 • Geldige ziektekostenverzekering (een van de volgende ziektekostenverzekeringen is voldoende)
 • * Het document dat het mogelijk maakt om te profiteren van de gezondheidsdiensten in Turkije in het kader van bilaterale socialezekerheidsovereenkomsten
 • * Het autorisatiecertificaat ontvangen van de socialezekerheidsinstelling
 • * Bewijs van aanvraag van een algemene ziekteverzekering bij de socialezekerheidsinstelling
 • * Private ziektekostenverzekering compatibel met circulaire kennisgeving nr. 9 van 06.06.2014.

VERBLIJFVERGUNNING VOOR BUITENLANDERS DIE NAAR TURKIJE KOMEN VOOR OPLEIDING, ONDERZOEK, STAGE OF OPLEIDINGSDOELEINDEN VIA TURKSE OPENBARE INSTELLINGEN

Buitenlanders die via Turkse openbare instellingen naar Turkije komen voor opleiding, onderzoek, stage of stage kunnen mogelijk een verblijfsvergunning voor kort verblijf krijgen, maximaal één keer en maximaal een jaar.

 • Aanvraagformulier verblijfsvergunning. (Ook belastingnummer verkregen van belastingkantoor)
 • 4 pasfoto's.
 • Origineel paspoort en fotokopieën van de volgende pagina's van het paspoort: de pagina met de foto van de aanvrager, de pagina die bij de laatste invoer is gestempeld, de pagina met de geldigheid en de vervaldatums van het paspoort.
 • Indien beschikbaar, verblijfsvergunning verlopen.
 • Juiste type visum verkregen van Turkse consulaten (stagevisum)
 • Officieel document ter bevestiging van stage verkregen van Turkse onderwijsinstellingen
 • Bewijs van inkomen
 • Geldige ziektekostenverzekering (een van de volgende ziektekostenverzekeringen is voldoende)
 • * Het document dat het mogelijk maakt om te profiteren van de gezondheidsdiensten in Turkije in het kader van bilaterale socialezekerheidsovereenkomsten
 • * Het autorisatiecertificaat ontvangen van de socialezekerheidsinstelling
 • * Bewijs van aanvraag van een algemene ziekteverzekering bij de socialezekerheidsinstelling
 • * Private ziektekostenverzekering compatibel met circulaire kennisgeving nr. 9 van 06.06.2014.

VERBLIJF VOOR FAMILIEVERBLIJF

Gezinsverblijfsvergunning wordt verleend aan de buitenlandse echtgenoot en / of buitenlandse kinderen die jonger zijn dan de kinderen en afhankelijke buitenlandse kinderen van buitenlanders die een geldige verblijfsvergunning hebben, buitenlanders die de status van secundaire bescherming bezitten, vluchtelingen en mensen die het Turkse staatsburgerschap hebben verloren door het verkrijgen van een verzakingsvergunning . Verblijfsvergunningen voor gezinnen worden bij elke aanvraag ten hoogste twee jaar afgegeven. In het geval van een huwelijk met meer dan één partner, kan slechts één partner worden verleend met Family Residence Permits. Kinderen van de andere partners krijgen echter een verblijfsvergunning voor gezinnen. Bovendien moeten beide huwelijkspartners 18 jaar of ouder zijn. Bij het verlenen van een verblijfsvergunning voor het gezin aan kinderen, als dubbele voogdij bestaat, is toestemming van vader of moeder nodig die ook ouderlijk recht heeft.verblijfsvergunningen voor studenten . Echtgenoten of kinderen moeten om een ​​verblijfsvergunning voor gezinnen aan te vragen, een paspoort hebben dat ten minste 60 dagen geldig is na de gevraagde verblijfsvergunning. Buitenlanders die ten minste drie jaar in Turkije hebben gewoond en die 18 jaar oud zijn geworden, kunnen een overgang aanvragen van verblijfsvergunning familie naar verblijfsvergunning voor korte duur.

In geval van echtscheiding van een Turkse burger, kunnen buitenlanders die ten minste drie jaar in Turkije hebben verbleven met een verblijfsvergunning voor familie, een verblijfsvergunning voor kort verblijf krijgen. Bij het bestaan ​​van een rechterlijke uitspraak over huiselijk geweld wordt de duur van drie jaar echter niet in aanmerking genomen voor de gescheiden buitenlandse partner.

Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning voor gezinnen moet ook aan de volgende voorwaarden worden voldaan.

 • (i) ten minste één jaar in Turkije verblijven met een geldige verblijfsvergunning,
 • (ii) een maandelijks inkomen hebben van niet minder dan het Turkse minimumloon dat ook niet minder is dan een derde van het minimumloon per gezinslid,
 • (iii) passende huisvestingsomstandigheden in Turkije hebben in overeenstemming met de algemene gezondheid en veiligheid,
 • (iv) een medische verzekering hebben die alle leden van het huishouden dekt,
 • (v) om binnen 5 jaar voorafgaand aan de datum van indiening niet veroordeeld te zijn voor huiselijk geweld of soortgelijke misdaden en
 • (vi) om te worden geregistreerd bij het Turkse adresregistratiesysteem.

VERBLIJFVERGUNNING VOOR BUITENLANDERS GEHUWD MET TURKSE BURGERS

 • Aanvraagformulier verblijfsvergunning (ook belastingnummer verkregen van belastingkantoor)
 • 4 pasfoto's
 • Origineel paspoort en fotokopieën van de volgende pagina's van het paspoort: de pagina met de foto van de aanvrager, de pagina die bij de laatste invoer is gestempeld, de pagina met de geldigheid en de vervaldatums van het paspoort
 • Indien beschikbaar, verblijfsvergunning verlopen.
 • 2 pasfoto's van Turkse echtgenote
 • Origineel en één fotokopie van de nationale identiteitskaart van de Turkse echtgenoot
 • Origineel en één fotokopie van het huwelijksakte,
 • Bewijs van inkomsten (bijv. Loonstroken, balans goedgekeurd door belastingdienst of registeraccountant)
 • Geldige ziektekostenverzekering (een van de volgende ziektekostenverzekeringen is voldoende)
 • * Het document dat het mogelijk maakt om te profiteren van de gezondheidsdiensten in Turkije in het kader van bilaterale socialezekerheidsovereenkomsten
 • * Het autorisatiecertificaat ontvangen van de socialezekerheidsinstelling
 • * Bewijs van aanvraag van een algemene ziekteverzekering bij de socialezekerheidsinstelling
 • * Private ziektekostenverzekering compatibel met circulaire kennisgeving nr. 9 van 06.06.2014.
 • Als het huwelijk in het buitenland wordt uitgevoerd, moet het huwelijk worden geregistreerd in de Turkse burgerlijke stand. Huwelijken kunnen ook worden geregistreerd via de Turkse consulaten waar ze zijn gesloten. Om een ​​register aan te vragen, is mogelijk ook een originele huwelijksakte en de notariële Turkse vertaling bij Apostille vereist.

VERBLIJFSVERGUNNING VOOR BUITENLANDERS GEHUWD MET EEN BUITENLANDER DIE GELDIGE VERBLIJFSVERGUNNING IN TURKIJE HOUDT

 • Aanvraagformulier verblijfsvergunning. (Ook belastingnummer verkregen van belastingkantoor)
 • 4 pasfoto's.
 • Origineel paspoort en fotokopieën van de volgende pagina's van het paspoort: de pagina met de foto van de aanvrager, de pagina die bij de laatste invoer is gestempeld, de pagina met de geldigheid en de vervaldatums van het paspoort.
 • Kopie verblijfsvergunning echtgenoot
 • Originele huwelijksakte en de notariële Turkse vertaling met Apostille kunnen ook vereist zijn
 • Bewijs van inkomen
 • Geldige ziektekostenverzekering (een van de volgende ziektekostenverzekeringen is voldoende)
 • * Het document dat het mogelijk maakt om te profiteren van de gezondheidsdiensten in Turkije in het kader van bilaterale socialezekerheidsovereenkomsten
 • * Het autorisatiecertificaat ontvangen van de socialezekerheidsinstelling
 • * Bewijs van aanvraag van een algemene ziekteverzekering bij de socialezekerheidsinstelling
 • * Private ziektekostenverzekering compatibel met circulaire kennisgeving nr. 9 van 06.06.2014.

  VERBLIJFVERGUNNING VOOR BUITENLANDS KIND VAN TURKSE OUDERS

 • Aanvraagformulier verblijfsvergunning. (Ook belastingnummer verkregen van belastingkantoor)
 • 4 pasfoto's.
 • Origineel paspoort en fotokopieën van de volgende pagina's van het paspoort: de pagina met de foto van de aanvrager, de pagina die bij de laatste invoer is gestempeld, de pagina met de geldigheid en de vervaldatums van het paspoort.
 • Origineel en één fotokopie van de nationale identiteitskaart van Turkse ouders
 • Bewijs van inkomen
 • Geldige ziektekostenverzekering (een van de volgende ziektekostenverzekeringen is voldoende)
 • * Het document dat het mogelijk maakt om te profiteren van de gezondheidsdiensten in Turkije in het kader van bilaterale socialezekerheidsovereenkomsten
 • * Het autorisatiecertificaat ontvangen van de socialezekerheidsinstelling
 • * Bewijs van aanvraag van een algemene ziekteverzekering bij de socialezekerheidsinstelling
 • * Private ziektekostenverzekering compatibel met circulaire kennisgeving nr. 9 van 06.06.2014.

VERBLIJFSVERGUNNING VOOR BUITENLANDS KIND VAN BUITENLANDSE OUDERS DIE GELDIGE VERBLIJFSVERGUNNING HEBBEN IN TURKIJE

 • Aanvraagformulier verblijfsvergunning. (Ook belastingnummer verkregen van belastingkantoor)
 • 4 pasfoto's.
 • Origineel paspoort en fotokopieën van de volgende pagina's van het paspoort: de pagina met de foto van de aanvrager, de pagina die bij de laatste invoer is gestempeld, de pagina met de geldigheid en de vervaldatums van het paspoort.
 • Originele en één fotokopie van verblijfsvergunningen van buitenlandse ouders
 • Bewijs van inkomen
 • Geldige ziektekostenverzekering (een van de volgende ziektekostenverzekeringen is voldoende)
 • * Het document dat het mogelijk maakt om te profiteren van de gezondheidsdiensten in Turkije in het kader van bilaterale socialezekerheidsovereenkomsten
 • * Het autorisatiecertificaat ontvangen van de socialezekerheidsinstelling
 • * Bewijs van aanvraag van een algemene ziekteverzekering bij de socialezekerheidsinstelling
 • * Private ziektekostenverzekering compatibel met circulaire kennisgeving nr. 9 van 06.06.2014

3-STUDENTENVERBLIJFSVERGUNNING

Verblijfsvergunning voor studenten wordt verleend aan die buitenlanders die zullen worden ingeschreven voor afgestudeerde, undergraduate of twee jaar geassocieerde programma's in de Turkse instellingen voor hoger onderwijs. Buitenlanders die in het basis- of voortgezet onderwijs studeren, met toestemming van hun ouders, kunnen bij elke aanvraag maximaal één jaar verblijfsvergunning krijgen. Verblijfsvergunning voor studenten verleent geen rechten over verblijfsvergunningen van ouders en andere familieleden van buitenlandse studenten. De duur van de verblijfsvergunning voor studenten mag de duur van het onderwijs niet overschrijden.

Met de inwerkingtreding van de nieuwe vreemdelingenwet en internationale bescherming kunnen buitenlandse studenten legaal in Turkije werken na het verkrijgen van een werkvergunning. Buitenlandse studenten die zijn ingeschreven voor niet-gegradueerde of twee jaar geassocieerde programma's kunnen na hun eerste studiejaar in Turkije aan de slag gaan. Bovendien kan hun werktijd alleen voor buitenlandse studenten die zijn ingeschreven in twee jaar geassocieerde programma's, niet langer zijn dan 24 uur per week. Aanvragen van buitenlanders die worden onderworpen aan beslissingen tot uitzetting of een inreisverbod worden afgewezen.

VEREISTE DOCUMENTEN

Degenen die voor het eerst een verblijfsvergunning aanvragen als buitenlandse studenten, moeten een studentenvisum hebben dat is verkregen van het Turkse consulaat in hun thuisland. Na aankomst moeten ze binnen een maand een verblijfsvergunning aanvragen.

 • Aanvraagformulier verblijfsvergunning (ook belastingnummer verkregen van belastingkantoor)
 • 4 pasfoto's
 • Origineel paspoort en fotokopieën van de volgende pagina's van het paspoort: de pagina met de foto van de aanvrager, de pagina met de laatste stempel, de pagina met de geldigheid en de vervaldata en de pagina met een studentenvisum verkregen van het consulaat.
 • Geldig en bijgewerkt studenteninschrijvingsbewijs verkregen van Turkse scholen of universiteiten.
 • Een bankafschrift dat levensonderhoud garandeert, of een verbintenisbrief van ouders, of indien beschikbaar beursdocumenten.
 • Voor buitenlandse studenten jonger dan 18 jaar is een toestemming van de ouders vereist. De akte van toestemming moet in het Turks worden vertaald en notarieel bij Apostille worden vastgelegd.
 • Geldige ziektekostenverzekering (een van de volgende ziektekostenverzekeringen is voldoende)
 • * Het document dat het mogelijk maakt om te profiteren van de gezondheidsdiensten in Turkije in het kader van bilaterale socialezekerheidsovereenkomsten
 • * Het autorisatiecertificaat ontvangen van de socialezekerheidsinstelling
 • * Bewijs van aanvraag van een algemene ziekteverzekering bij de socialezekerheidsinstelling
 • * Private ziektekostenverzekering compatibel met circulaire kennisgeving nr. 9 van 06.06.2014.

VERBLIJF OP LANGE TERMIJN

Een buitenlander kan in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning voor langere tijd voor onbepaalde tijd, indien hij gedurende 8 jaar legaal en ononderbroken in Turkije heeft verbleven met een geldige verblijfsvergunning. Buitenlanders die worden geclassificeerd als vluchtelingen en voorwaardelijke vluchtelingen of buitenlanders die een verblijfsvergunning bezitten voor humanitaire doeleinden of die onder tijdelijke bescherming staan, komen echter niet in aanmerking voor het aanvragen van verblijfsvergunningen op lange termijn. Bovendien moeten buitenlanders om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning voor lange termijn ook aan de volgende criteria voldoen.

 • Mag de afgelopen drie jaar niet met sociale hulp worden verleend,
 • Moeten beschikken over voldoende en regelmatige middelen voor persoonlijk of gezinsonderhoud,
 • Moet een geldige ziektekostenverzekering hebben,
 • Mag niet worden beschouwd als een bedreiging voor de openbare orde en veiligheid.

In het geval om om welke reden dan ook buiten Turkije te verblijven, behalve vanwege gezondheid, onderwijs en verplichte openbare dienst voor meer dan een jaar, kan de verblijfsvergunning voor lange termijn

5-HUMANITAIRE WOONVERGUNNING

Onder de volgende omstandigheden kan een verblijfsvergunning voor humanitaire hulp maximaal voor een jaar worden verleend. Verblijfsvergunning op humanitaire gronden kan worden verlengd.

 • (a) Als het gaat om het hoogste belang van een kind
 • (b) In het geval dat het vertrek van een vreemdeling uit Turkije niet redelijk en mogelijk is, zelfs als de vreemdeling wordt onderworpen aan een beslissing tot uitzetting of een inreisverbod.
 • (c) Indien het deportatiebesluit niet kan worden genomen vanwege de bepalingen van artikel 55 van de wet inzake vreemdelingen en internationale bescherming.
 • (d) Tijdens gerechtelijke stappen tegen uitwijzingsbeslissingen of niet toegestane internationale beschermingsaanvragen.
 • (e) Tijdens het terugkeerproces van aanvragers van internationale bescherming naar het land van eerste asiel of derde veilige land.
 • (f) Voor buitenlanders die Turkije zijn binnengekomen omwille van de staatsbelangen of de openbare orde en de openbare veiligheid (als de redenen voor het aanvragen van een ander type verblijfsvergunning niet beschikbaar zijn)
 • (g) In uitzonderlijke omstandigheden.

Houders van een verblijfsvergunning voor humanitaire hulp moeten zich bij het adresregistratiesysteem registreren binnen 20 dagen nadat ze de verblijfsvergunning hebben gekregen.

6-VERBLIJFSVERGUNNING VOOR DE SLACHTOFFERS VAN MENSELIJK VERKEER

Aan een vreemdeling die het slachtoffer is van een misdrijf in verband met mensenhandel, kan 30 dagen een geldige verblijfsvergunning voor reflectie worden verleend en kan hij of zij beslissen om actie te ondernemen tegen de dader (s) van het misdrijf. Verblijfsvergunningen voor slachtoffers van mensenhandel kunnen telkens met ten hoogste 6 maanden worden verlengd, maar verlengingen mogen in totaal niet langer zijn dan drie jaar. [/ Toggle]

Ata İnstitutonal Consultancy biedt de service aan in heel Turkije, inclusief Istanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Mugla, Bursa en Gaziantep. Als u vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op.

Overblijven in Turkije

Overblijven in Turkije kan op drie manieren gebeuren: een vreemdeling kan te lang blijven na de vervaldatum van het visum, of kan de 90 in 180 dagen-regel overtreden tijdens zijn / haar verblijf in Turkije, of kan blijven in Turkije blijven zonder zijn / haar verblijfsvergunning te verlengen ... De gevolgen van te lang blijven in Turkije

Vergunningstarieven

Volgens de openbare kennisgeving van kosten die zijn gepubliceerd in de officiële krant (25 dec 2015), is het tarief voor de werk- en verblijfsvergunning bijgewerkt zoals hieronder ...  Permit fees (2017)

Wet op vreemdelingen en internationale bescherming

In zijn laatste sessie op 4 april 2013 heeft de Turkse nationale vergadering de wet inzake vreemdelingen en internationale bescherming goedgekeurd. De nieuwe wet verbiedt wet nr. 5683 met betrekking tot verblijf en reizen van buitenlanders en verandert het Turkse stelsel van verblijfsvergunningen ingrijpend ... Wet op vreemdelingen en internationale bescherming

 • * * Mensen, die ouder zijn dan 50 jaar, neem contact met ons op voor een offerte voor het gezondheidsbeleid
   

Anmelden
Benutzername
Passwort
Passwort vergessen? Erinngerung