Yabancılar için sağlık sigortası teklifi 2017

Yaş Fiyat Yaş Fiyat
0-18 200 TL  36-40  235 TL
19-25 145  41-50  310
 26-30 195 TL  51-55 410 TL
 

Yabancılar İçin Türkiye'de Sağlık Sigortası

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER

İkamet izni için sağlık sigortası

Türkiye'nin taraf olduğu iki taraflı veya çok taraflı sosyal güvenlik anlaşmalarında aksi belirtilmedikçe, bir yıl veya daha uzun süreli ikamet izni başvurularında, Kanun kapsamındaki Genel Sağlık Sigortası sistemi ile sigortalı olmayan yabancılar. 5510 Sosyal Sigorta ve Genel Sağlık Sigortası, yatarak / ayakta tedavi ve sağlık giderlerini kapsayan özel sağlık sigortasına sahip olmalıdır.

Oturma izni başvurularında diğer tüm gerekliliklerin yerine getirilmesi şartıyla, 18 yaşından küçük (aile sigortası kapsamında olmayan) ve 65 yaş üstü özel sağlık sigortasının bulunmadığı yabancılar için gereklidir.

GHI'ya kaydolmak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler Eğitim Kurumlarına kayıt olduktan sonra üç ay içinde başvuru yapabilirler. GHI'ya kayıtlı olmayan yabancı öğrenciler, yatan / ayakta tedavi gören yıllık özel bir sigorta yaptırmalıdır.

MİNİMUM STANDARTLAR

06.06.2014 tarihli 9 sayılı Genelge uyarınca, Oturma İzni başvuruları için gerekli özel sağlık sigortası için asgari standartlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir;

Asgari Sigorta Poliçe Planı aşağıdaki kriterleri karşılamalıdır

Ayrıca, Sigorta Poliçelerinde aşağıdaki beyan açıkça belirtilmelidir:

“Bu politika, 6/6/2014 tarihli ve 9 numaralı Genel Tebliğ ile özel sağlık sigortası kapsamında olması gereken ikamet izni başvurusunda bulunanlar için gerekli asgari tazminatı kapsamaktadır”

SAĞLIK SİGORTA POLİTİKASI İPTALİ

Sağlık Sigortası Poliçesinin sigortalı tarafından iptali için aşağıdaki koşullar yerine getirilmelidir.

  • Oturma İzni süresini kapsayan yeni bir sigorta poliçesi sunulması halinde.
  • Oturma İzninin iptali halinde
  • Genel Sağlık Sigortası sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belgelerin Kanun no. 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası.

6458 sayılı Kanunun 15. Maddesinde belirtildiği üzere (Sigorta yasası), Türkiye'de yerleşik gerçek veya tüzel kişi, Türkiye'deki yerel risklerini bir Türk sigorta şirketi / kooperatifi veya bir yabancı sigorta şirketinin bir Türk şubesi tarafından güvence altına almalıdır.

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Sigorta Sahibinin Pasaportu sureti
  • Baba adı
  • Türkiye'deki adres

Sigortacılık ve bireysel emeklilik esasları Türkiye'de ciddiye alınmakta ve Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından sıkı bir şekilde denetlenmekte ve izlenmektedir. Bu nedenle, herhangi bir hileli yanlış beyanda bulunursanız, lütfen doğrudan Sigorta Genel Müdürlüğü ile iletişime geçin ve sorununuzu bildirin.


Giriş
Kullanıcı adı
Şifre
Şifremi Unuttum Hatırlatmak