Türkiye’de öğrenci ikamet izni


 

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen “Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabullerine İlişkin Genel Koşullar”, yabancı uyruklu öğrencilerin (ve yurtdışında orta öğretimini tamamlayan öğrencilerin) kabulüne ilişkin usul ve esaslar için ana çerçeveyi oluşturmaktadır. Türk yükseköğretim kurumları.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KOTA

“Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabullerine İlişkin Genel Koşullar” ın 2 (b) maddesi uyarınca, yabancı uyruklu öğrencilerin Türk üniversitelerine kabulleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilan edilen kotalara tabidir. Lisans eğitimi için yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı, bir önceki öğretim yılında lisans öğrencisi kontenjanının% 35'ini aşamaz. Özel Kar Amacı Gütmeyen Vakıf (Vakıf) Üniversiteleri için, yabancı öğrenci kontenjanı, bir önceki akademik yıldaki lisans öğrencilerine yönelik kotanın% 50'sini aşamaz. Lisans ve önlisans programları için 2015-2016 Akademik Yılı Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanları için lütfen bu bağlantıyı takip ediniz. (Yükseköğretim Kurulu Web sayfasına yönlendirileceksiniz. Tablolarda listelenen bilgiler hem İngilizce hem de Türkçe'dir. Tablolar, 3A ve 3B, iki yıllık önlisans programları için kotaları, 4 ve 5, dört yıllık lisans programları için kotaları içerir. .)

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

Devlet Üniversitelerindeki programlar için asgari ve azami öğrenim harcı Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir (Madde 5). Ancak mütekabiliyet temelinde, yabancı öğrenciler öğrenim ücretlerinden muaf tutulabilir. Özel Kâr Amacı Gütmeyen Vakıf Üniversitelerindeki programlar için öğrenim ücretleri yetkili kurullar veya daha yüksek kurumlar tarafından belirlenir (Madde 6). Ayrıntılı bilgi için adaylar üniversitelerin web sitelerine başvurabilirler.

UYGUNLUK (Bölüm B)

Aşağıdaki adaylar, mezun olmaları veya liseden mezun olmaları halinde Türk üniversitelerine başvurabilirler.

1) Yabancı uyruklular,

2) Doğuştan Türk vatandaşı olan ancak daha sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını İçişleri Bakanlığı'ndan vazgeçme izni ile feragat belgesine kayıtlı küçük çocukları.

3) Doğumdan sonra Türk vatandaşlığını kazanmış kişiler. (Ve doğumdan sonra Türk vatandaşlığı kazanarak çifte uyruklu olanlar)

4) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında, ortaöğretimin son üç yılını yurtdışında tamamlayan Türk vatandaşları. (Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışındaki yabancı bir ülkedeki yurtdışındaki Türkçe okullarında tüm orta öğrenimini tamamlayanlar da dahildir.)

5) KKTC'de yaşayan ve orta öğrenimini KKTC'de tamamlamış olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile 2005-2010 yılları arasında GCE AL sınav sonuçlarını almak şartıyla diğer ülkelerdeki kolej ve liselerde öğrenim gören KKTC vatandaşları .

Öte yandan, yukarıda açıklanan durumlar dışında, aşağıdaki kategorilerdeki bireyler Türk üniversitelerine uluslararası öğrenci olarak başvuramazlar; (i) tüm lise öğrenimlerini Türkiye veya KKTC'de tamamlamış olan Türk vatandaşları, (ii) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları, (iii) Doğuştan itibaren Türk vatandaşlığına sahip olan çifte vatandaşlar, (iv) Biri vatandaşlık KKTC'dir, (v) Türkiye'deki yabancı liselerde veya Türkiye'deki elçiliklerin bir parçası olan okullarda okuyan Türk vatandaşlarıdır.

TÜRK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ KABUL KOŞULLARI

Her yükseköğretim kurumunun, tanınmış ulusal ve uluslararası sınavlar ve / veya kendi giriş sınavları, minimum sınav puanları ve ortalama puanların not puanlarını dahil ederek uluslararası öğrenciler için kabul koşullarını tanımlamak üzere direktifler veya yönetmelikler çıkarması gerekmektedir.

Bazı yaygın uluslararası ve ulusal sınavlar şunlardır: Skolastik Yetenek Testi (SAT I), Amerikan Koleji Testi (ACT), Genel Eğitim Sertifikası (GCE) A Düzeyi, Uluslararası Bakalorya (IB), Abitur, Fransız Bakaloryası, Matura, Tawjihi Sınavı Ürdün ve Filistin'de, Lübnan'da yapılan Bakalorya Sınavı, Suriye'de yapılan Al-Shahada-AlThanawiyya (Bakalorya) Sınavı, Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan Gaokao ve Senegalli Bakalorya. Her üniversitenin tanınan sınavlarını ve puanlarını ayrı ayrı belirlediğini lütfen unutmayın. Ayrıntılı bilgi için adaylar üniversitelerin web sitelerine başvurabilirler. Alternatif olarak bu bağlantıyı takip edebilirsiniztanınan uluslararası sınavların ve gerekli puanların listesini indirmek için. (Yükseköğretim Kurulu'nun web sayfasına yönlendirileceksiniz. - Dosya Türkçe olarak mevcuttur )

Ayrıca, yabancı öğrencilerden öğrenimleri sırasında Türkiye'de yaşamak için yeterli paya sahip olduklarını gösteren uygun belgeler sağlamaları istenebilir.

Yükseköğretim kurumlarına kayıt için gerekli tüm belgeler kurumlar tarafından ayrı ayrı belirlenir ve ilan edilir. Ancak kayıt için gereken en yaygın belgeler aşağıdaki gibidir;

1) Orijinal Sınav Sonuçları

2) Orijinal lise diploması ve transkript ve noter tasdikli tercümeleri.

3) Türkiye'deki şehirlerde Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınabilecek Eşdeğerlik Mektubu.

4) Başvuru sahibinin kimliğini taşıyan sayfanın orijinal pasaportu ve fotokopileri ile Türk konsolosluğundan alınan öğrenci vizesi içeren sayfa.

5) Öğrenim Ücretinin Banka Makbuzu

6) Varsa, İngilizce dil yeterlilik ve / veya Türkçe dil yeterlilik sertifikaları

Bazı yükseköğretim kurumlarının ek belgeler isteyebileceğini lütfen unutmayın.

ÖĞRENCİ VİZESİ

Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye'ye gelmeden önce en yakın Türk Konsolosluklarından 'öğrenci vizesi' almaları gerekmektedir. Geçerli 'öğrenci vizesi' olmadan, yabancı öğrenciler Türkiye'deki eğitim kurumlarına kayıt yaptıramazlar.

Ortak belgeler;

 • Vize başvuru formu
 • En az 1 yıl geçerli pasaport
 • Türk Üniversitesinden kabul mektubu veya Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış okul veya dil kursundan
 • Banka ekstresi veya sponsor mektubu, sponsorun banka ekstresi ve pasaport fotokopisi.
 • İade edilemez vize ücreti

Konsoloslukların vize başvuru sürecinde ek belgeler talep edebileceğini lütfen unutmayın.

ÇALIŞMA AMAÇLI OTURMA İZNİ; (YABANCI ÖĞRENCİLER)

Yabancı öğrenci olarak ilk kez oturma izni başvurusunda bulunacak olanların kendi ülkelerindeki Türk konsolosluğundan öğrenci vizesi almaları gerekir. Varışlarından sonra bir ay içinde oturma izni başvurusunda bulunmaları gerekir.

  • E-ikamet portalından alınan İkamet İzni Başvuru Formu (ayrıca vergi dairesinden alınan vergi numarası)
  • 4 adet vesikalık fotoğraf
  • Pasaportun aşağıdaki sayfalarının orijinal pasaportu ve fotokopileri: başvuru sahibinin fotoğrafını taşıyan sayfa, son girişte damgalanmış sayfa, pasaportun geçerlilik ve son kullanma tarihlerini gösteren sayfa ve Türk konsolosluğundan alınan sayfa vizesi.
  • Türk okullarından veya üniversitelerinden alınan geçerli ve güncellenmiş öğrenci kayıt belgesi.
  • Geçim garantisi veren bir banka ekstresi veya ebeveynlerden bir taahhütname veya varsa burs belgeleri.
  • Yabancı lisans öğrencileri için “Yabancı Uyruklu Öğrenci Bilgi Formları” gereklidir (yerel polis bölümünün yabancı şubesinden temin edilebilir)
  • 18 yaşın altındaki yabancı öğrenciler için ebeveynlerden rıza belgesi gereklidir. Rıza belgesi Apostil ile Türkçe tercümesini noterden onaylamalıdır.
  • Geçerli Sağlık Sigortası (aşağıdaki sağlık sigortalarından biri yeterlidir)

* İkili sosyal güvenlik anlaşmaları kapsamında Türkiye'de sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlayan belge
* Sosyal Güvenlik Kurumu alınan yetki belgesi
* Sosyal Güvenlik Kurumu genel sağlık sigortası için yapılan başvuru belgesi
ile * Özel Sağlık Sigortası uyumlu Circular 06.06.2014 tarihli 9 sayılı uyarı.

Oturma izni uzatma başvuruları, geçerli oturma izninin sona erme tarihinden önce doldurulmalıdır.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİ

6486 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1. maddesine göre, Türkiye'de Eğitim Kurumlarına kayıtlı yabancı uyruklu öğrenciler için Genel Sağlık Sigortası zorunlu değildir. Türkiye Eğitim Kurumlarına kaydolan tüm yabancı öğrenciler, Eğitim Kurumlarına kaydolduktan sonraki üç ay içinde bir başvuru doldururlarsa GHI'ya gönüllü olarak kayıt yaptırabilirler. Öte yandan daha önce Eğitim Kurumlarına kaydolan yabancı öğrenciler, 6486 sayılı Kanun yayımlandığı zamana kadar (6486 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Bazı Kanunlar, 29 Mayıs 2013, No: 28661), GHI'ya yayın tarihinden itibaren altı ay içinde başvurabilirler.

Ayrıca, kendi ülkelerinde sosyal güvenlik hakkına sahip olan ve Türkiye'nin çok taraflı veya iki taraflı sosyal güvenlik anlaşması bulunan bir ülkeden gelen yabancı öğrenciler, Türk Sosyal Güvenlik Kurumu'na uygun formları verdikten sonra faydalanabilirler. Türkiye'de sağlık hizmetleri.

Kısa Vadeli Sigorta Kolları kapsamında Türkiye ile anlaşma imzalayan ülkeler.

Turizm veya geçici iş amaçlı kalan yabancılar

Tıbbi tedaviye devam etmek için gönderilen yabancılar

Daimi ikamet davaları için

Sigortalı Aile Üyeleri

Kendi ülkelerinde aylık maaş alan yabancılar

Almanya T / A 11 T / A 12 T / A 9 T / A 20, T / A23
Avusturya A / TR 3, A / TR 4 A / TR 4 A / TR 4
Hollanda N / TUR 111 N / TUR 112 N / TUR 109 N / TUR 121
Belçika BT8, BT 15 BT10 BT6 BT16
Fransa SE 208-04 A FT SE 208-06 FT SE 208-07 FT SE 208-09 FT
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTC / TC 3 KKTC / TC 5 KKTC / TC 6 KKTC / TC 7
Makedonya MC / TR 4 MC / TR 5 MC / TR 6
Romanya R / TR 3 R / TR 3 R / TR 6 R / TR4
Arnavutluk AL / TR 4 AL / TR 10 TR / AL 5 AL / TR 6
Bosna Hersek BH / TR4 BH / TR5 BH / TR 6 BH / TR 7
Çek Cumhuriyeti CZ / TR 111 CZ / TR 112
Lüksemburg L / TR 3 L / TR 3 L / TR 4 L / TR 5,
Azerbeycan AZ / TR 4 AZ / TR 8 AZ / TR 5 AZ / TR 6

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ İSTİHDAMI

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 41. maddesi, yabancı uyruklu öğrencilere Türkiye'de çalışma hakkı tanımaktadır. Buna göre;

“Türkiye'de temel eğitim, lisans, yüksek lisans veya lisansüstü eğitim alan öğrenciler çalışma izni almaları koşuluyla çalışabilirler. Ancak, temel eğitim ve lisans öğrencilerine, eğitimin ilk yılını takip eden haftada en fazla 24 saat çalışma hakkı verilecektir. ”


Giriş
Kullanıcı adı
Şifre
Şifremi Unuttum Hatırlatmak